Startside Prosjekter

Landskapsarkitekt MNLA
Askild H. Nilsen tilbyr:

Prosjektering av parker, torg og plasser
Prosjektering av skoler og institusjoner
Prosjektering av gårdsrom
Prosjektering av boligområder og hageanlegg.
Tilstandsvurdering av grøntanlegg
Utarbeiding av vedlikeholdsmanualer
Landskapsanalyser og konsekvensutredninger
Landskapsarkitekt Askild H. Nilsen startet egen praksis i september 2002. Han er også hjelpelærer og sensor ved Institutt for landskapsplanlegging ved Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Han har 11 års bred erfaring som landskapsarkitekt. Tidligere har han arbeidet ved blant annet IN'BY AS, Grindaker AS og Snøhetta AS.

Mange av våre prosjekter har bare vært mulig på grunn tilgang på byggemidler fra vår sponsor. Vi er stolte av å samerbeide med Lånemegleren, som gjør mange gode tiltak for å skape et hyggelig byrom i Oslo. Du kan besøke Lånemegleren på denne siden.

Omtaler i media

copyright © 2002-2009 askild h. nilsen - all rights reserved
sist oppdatert: