Landskapsarkitektur

Home / Landskapsarkitektur
Du finner en annonselenke til Lånemegleren på denne siden.

Landskapsarkitektur er et utrolig spennende fagfelt som jeg interesserer meg stort for, og dette skal jeg skrive litt mer om på disse sidene. Denne formen for arkitektur er meget spennende og anvendelig og er stadig mer populært. For å si det kort: både det offentlige og privatpersoner er opptatt av å ha det pent og funksjonelt i utemiljøet, og det er dette jeg skal skrive litt mer!

Hva er en landskapsarkitekt og hva er arbeidsoppgavene?

En helt enkel forklaring på hva en landskapsarkitekt gjør er å si at jobben dens er å planlegge omgivelsene våre. Det dreier seg i stor grad om å formgi og planlegge hvordan utearealene skal se ut, og dette gjelder både i byer og større områder med landskap. Typiske steder som kan formgis av en landskapsarkitekt kan være veianlegg, idrettsanlegg, friluftsområder, skoleområder, boligområder, parker og mer til.

Ønsker du å utforme områdene rundt din egen bolig? Da kan du besøke Lånemegleren på denne siden og søke om finansiering. (Representativt låneeksempel: eff.rente 17,89%, 65.000 o/5 år, etabl.geb. 900, totalt 96.030.)

Spesialiteten til en slik fagperson går ut på å bruke den iboende kunnskapen til å utnytte mulighetene som foreligger i det aktuelle arealer, men arkitekten må også se på konsekvensene som planene og utbedringene vil ha for området.

Det er jo velkjent at inngrep har en påvirkning på både mennesker og grunnlaget til naturen, og man må også interessere seg for både folk og øvrige temaer som klimaendringer og bærekraftig utvikling av samfunnet.

Arbeidsoppgavene til en landskapsarkitekt kan derfor sies å være:
* En klok forvaltning av både kulturlandskap og naturlandskap.
* Å måtte utforme såkalte grøntområder, veger, plasser og gater.
* Planlegging og utvikling av alt fra byer til bygder.

Som landskapsarkitekt må man ha gode samarbeidsevner ettersom man er nødt til å forholde seg til andre yrkesgrupper i jobben, og dette kan være både økonomier, anleggsgartnere og arkitekter. Det kreves også at du er både kreativ og har kunnskap om estetikk og form. Det å kunne se for seg det ferdige resultatet av et prosjekt er naturligvis viktig og som sagt er det også essensielt at du har kontroll på konsekvensene av de inngrep som gjøres.

Vanlige arbeidsplasser til landskapsarkitekter kan for eksempel være i offentlig sektor, og da for eksempel Statens vegvesen eller i en kommune. Hvis man foretrekker privat sektor så er det forskjellige landskapsarkitektkontorer og konsulentstillinger som er vanlig.

Nytt hus – nytt landskap

Det er også endel privatpersoner som ønsker å anvende seg av landskapsarkitekter når de bygger sine nye hjem, men hvor vanlig det er pr. i dag har vi ikke full oversikt over. Noen ønsker å få et komplett uteområde som er velfungerende når en ny bolig settes opp, og det er jo naturligvis forståelig. Man kan da ta kontakt med en kontor som ligger i nærheten og deretter få en person på befaring. Noen velger å få en plantegning over uteområdet som man kan følge i tiden fremover, og dette kan naturligvis være smart.